ALGEMEEN VOORBEHOUD / GENERAL CAVEAT

De inhoud van dit bericht bereikt u via Internet. Het is derhalve niet uitgesloten dat onbevoegden hiervan kennis hebben genomen of de verzonden informatie hebben gemanipuleerd.
Voordat enige handeling wordt ondernomen of wordt nagelaten op basis van de bovenvermelde informatie moet de inhoud van het bericht te allen tijde geverifieerd worden.
Het Email verkeer via Internet garandeert geen vertrouwelijkheid.
Vertrouwelijke informatie dient niet via Internet aan Vitimo verzonden te worden.
Vitimo kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van externe Email via Internet.
Alle door Vitimo verzonden emails zijn op virussen gecontroleerd. Er zijn echter virussen die in staat zijn om het “Van” veld van een mailbericht over te nemen uit het adresboek van een mailpakket. Het kan als gevolg daarvan voorkomen dat u van een derde een geïnfecteerde email bereikt waarvan het lijkt alsof deze van Vitimo afkomstig is. Dit kunnen wij helaas niet voorkomen.

Note:
Vitimo handelt onder de namen Vitimo Consultancy, Vitimo365 en BYOBI.

Algemene Voorwaarden Vitimo

English

The information provided in this Email message is forwarded through the Internet and may therefore be subject to manipulation or distortion by third parties. It should therefore not be relied on. Before any action is taken or refrained from on basis of the above information, the content should be verified. Please note that Email traffic through Internet does not guarantee confidentiality. Confidential information should therefore not be provided to Vitimo Company through Internet Email.
Vitimo denies any responsibility for damages as a result of the use of Email messages.
All e-mail messages sent by Vitimo are checked for viruses. There are, however, viruses capable of copying the “From” field of a mail message from the address book. As a consequence, it is therefore possible that you may receive an infected e-mail message from a third party whilst it appears to have been sent by Vitimo. Unfortunately, this is something we cannot prevent from happening.

%d bloggers liken dit: