Het mooie van automatiseren

WP_20130521_003Het mooie werk van het automatiseren van werkprocessen zit hierin dat je met mensen over hun dagelijkse werk praat. Met veel interesse luisteren naar hun ervaringen en eigenlijk voor heel veel mensen hun passie waar ze zich zelf soms geremd voelen door hun werkgever… Ik heb heel veel werkprocessen geautomatiseerd binnen hele grote internationale concerns, hier zie je vaak dat afdelingen vaak maar …een klein stukje van een groter proces zijn. Dit resulteert er vaak in dat mensen eigenlijk ‘half’ bewust bezig zijn met het maken van een product of het helpen van een klant. Hierdoor staat de klant eigenlijk te ver van sommige werknemers om echt een positieve drive te krijgen om iets voor de klanten te kunnen betekenen. Juist bij de kleinere MKB organisaties zie je dit fenomeen wel, soms is de eigenaar/bestuurder niet voldoende capabel om deze drive te benutten om meer creativiteit in een organisatie te krijgen. Gelukkig zie je nu wel tendensen in de markt om dit beter te onderkennen en zelfs aan te moedigen. Denk aan Het Nieuwe Werken, Werk 2.0, Zwermen, Jump Movement etc..
Het gaat hier om visie, strategie en vooral management aanpassingen. De techniek die deze veranderingen ondersteunt is al jaren beschikbaar! Denk hierbij aan Office365 die het zelfstandig werken of zelfsturende eenheden super ondersteunt!!

Een grote denkfout bij het automatiseren is dat het alleen maar om de informatie stroom gaat, het gaat veel meer om mensen en de behoefte van informatie op het juiste moment met de juiste middelen beschikbaar hebben. Voor Ingenieursbureaus is het vooral het beschikbaar hebben en delen van kennis terwijl bij administratieve processen het automatiseren van informatie afhandeling gaat. Er bestaat dus geen kant en klare oplossing voor het automatiseren van organisaties!