HR personeelsdocumenten beheer voor MKB

Vitimo BV heeft een mooie applicatie gemaakt voor organisaties die veel werken met inhuurkrachten. Voor HR medewerkers gaat veel tijd zitten in het verzamelen en controleren van de juiste gegevens van inhuurkrachten. Met dit systeem wordt al het werk uit handen genomen!

Het systeem vraagt automatisch de verplichte gegevens op, zoals Verklaring Omtrent Gedrag, Verklaring Betalingsgedrag, Certificaten en Identiteitsgegevens. Daarnaast houdt het systeem bij wanneer de geldigheidsdatum van deze documenten verlopen en vraagt deze via de e-mail aan bij desbetreffende relatie. Nadat deze gegevens zijn gemaild worden de documenten automatisch opgeslagen.  Naast het toevoegen van documenten kunnen ook andere gegevens worden toegevoegd.

De enige voorwaarde voor het gebruik van dit systeem, is een Business account van Office 365. Het systeem is gemaakt met behulp van Microsoft Power Apps en Power Automate ontwikkel tools.

Vitimo BV streeft naar maatwerk met betaalbare standaardoplossingen voor een optimale procesbeheersing.