HRM applicatie uitbreiding On-Boarding functie

Vitimo heeft zijn HRM applicatie uitgebreid met de nieuwe On-Boarding functionaliteit om het On-Boarding proces te ondersteunen.

On-boarding is gemaakt om alle benodigde voorbereidingen voor de start van nieuwe medewerkers makkelijker te maken! Denk hierbij aan:

  • Verplichte documenten opvragen en laten tekenen
  • Kleding dat besteld moet worden;
  • Certificaten die gehaald moeten worden;
  • Beveiligingspassen die geregeld moeten worden;
  • Planningen die bijgewerkt moeten worden;
  • Beschikbaarheidsdatum van de nieuwe medewerker.

Als aan alle voorwaarde is voldaan kan de medewerker opgenomen worden in de medewerkerslijst en alle documenten en materialen die van toepassing zijn geregistreerd worden. Ook worden bij nieuwe medewerkers de documenten en de getekende contracten automatisch gekoppeld en kan de HR-medewerker zien wanneer deze zijn ontvangen en getekend.

In het HRM systeem worden de benodigde documenten bewaakt op geldigheidsdatum en wordt bijgehouden of de documenten gecontroleerd zijn. De HR-medewerker krijgt elke week een overzicht over welke documenten aandacht verdienen en ook de medewerker wordt automatisch gevraagd om documenten te updaten of te vervangen als de geldigheidsdatum nadert.

Doordat alles automatisch wordt gekoppeld en bijgehouden is de personeelsadministratie eenvoudig én overzichtelijk! Naast de functie om gegevens van medewerkers door te sturen naar opdrachtgevers, is het zoeken en bij elkaar rapen van informatie niet meer nodig. Weer een extra verlichting voor de complexe taken van een HRM medewerker.

Vitimo ontwikkelt zijn programma’s op het Microsoft Power Apps en Microsoft Automate platform.